:: อัลบั้มภาพกิจกรรมต่าง ๆ [งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ วัดหนองอ้น อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี ,ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ (อดีตอธิการบดี) ,ผศ.นิรัตน์ จรจิตร (อดีตอธิการบดี) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญกันอย่างคึกคัก ในโอกาสเดียวกันนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ได้ขนการแสดงหนังตะลุง โนรา และขบวนนางรำแตรวงแห่กลองยาว สร้างสีสันให้กับชาวบ้านอย่างสนุกสนาน ได้รับเสียงชื่นชมไม่ขาดสายว่าสร้างสีสันและความสนุกสนานเป็นอย่างมาก สรุปเงินทำบุญในครั้งนี้ ยอดรวมผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายปัจจัยทั้งสิ้น 905,716 บาท ซึ่งทางวัดจะนำเป็นปัจจัยในการสร้างพระอุโบสถของวัดให้แล้วเสร็จต่อไป