:: อัลบั้มภาพกิจกรรมต่าง ๆ [งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น7 สำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม อธิการบดีกล่าวเปิดการประชุม และ อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้