:: อัลบั้มภาพกิจกรรมต่าง ๆ [งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยรองอธิการบดี ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง,ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.แสนศักดิ์ สิริพานิช,อาจารย์บรรจง ทองสร้าง และผู้จัดการศูนย์บมเพาะฯ นางสาวอมราวดี วงศ์เทพ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Startup Thailand 2017 ภาคใต้ ณ เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา